budowa-studni-glebinowej

Warstwa wodonośna

to taka warstwa skalna w której szczelinach i porach występuje woda z której może korzystać człowiek lub rośliny. Warstwa wodonośna charakteryzuje się dużym współczynnikiem filtracji (szczególnie grunt piaszczyste i żwirowe oraz masywy skalne z drożnymi szczelinami). Od dołu ogranicza ją warstwa nieprzepuszczalna lub trudnoprzepuszczalna dla wody. Wiercone studnie głębinowe sięgają właśnie do głębszych warstw wodonośnych przykrytych co najmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną.

Pompa głębinowa

pompa-glebinowa-grundfos

to taki rodzaj pompy przeznaczony do pompowania wody z znacznych głębokości. Zbudowana jest często z wirników łopatkowych które mają za zadanie zwiększenie momentu pędu cieczy.

Głowica

glowica-studni-glebinowejSłuży do zamknięcia otworu studziennego

Studnia wiercona (głębinowa) – wodę z takiej studni wydobywa się z warstw wodonośnych zalegających w ziemi na głębokości poniżej 15-20m. Zbudowanie jej polega zwykle na mechanicznym wierceniu specjalistycznym sprzętem w ziemi i wykonaniu otworu wiertniczego do którego wprowadzane są specjalne rury o niewielkiej średnicy.

Studnia taka sięga do głebokich warstw wodonośnych zwykle przykrytych co najmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną.Woda z takiej studni dzięki zastosowanej filtracji nadaje się do bezpośredniego spożycia (dla pewności można taką wodę dać do zbadania np. w sanepidzie)

Studnia artezyjska – studnia, powstająca przez wywiercenie otworu do wód artezyjskich – głęboko położonych warstw wodonośnych, w których woda znajduje się pod ciśnieniem hydrostatycznym.
Wypływająca samoczynnie z takiego odwiertu woda może być pod ciśnieniem dochodzącym nawet do kilkudziesięciu atmosfer. Niestety wody artezyjskie występują w Polsce głownie w Niecce Mazowieckiej i Łódzkiej.

Studnia abisyńska – tzw. abisynka – budowa takiej studni polega wkręcaniu lub wbijaniu do ziemi rury zakończonej stożkowatym ostrzem. Wodę z takiej studni możemy czerpać z głębokości 5-7m.
Wydobywanie wody odbywa się za pomocą ręcznej pompy. Studnie takie budowane są stosunkowo niewielkim kosztem na terenach o wysokim poziomie wód podziemnych.

Studnia kopana – (szybowa, kręgowa) zwykle zbudowana z kręgów betonowych które służą do zabezpieczania ścian przed osypywaniem. Studnie szybowe można kopać ręcznie lub mechanicznie za pomocą np.mini koparki. Ponieważ woda wydobyta z takiej studni zalega na nisko położonych warstwach wodonośnych takie studnie nie są zbytnio głębokie i zwykle mają głębokość do 4m.

woda ze studni głębinowejWiercone studnie głębinowe powstają zwykle w wyniku mechanicznego wiercenia (za pomocą specjalistycznych urządzeń wiertniczych) w ziemi otworu do wydobycia wody znajdującej się na głębokości poniżej 20m.

Wykorzystanie studni głębinowej to sprawdzona alternatywa dostarczania wody pitnej dla wodociągów. Dzięki wierceniom na duże głębokości docieramy do warstw wodonośnych które są bardziej odporne na skażenia środowiska zewnętrznego a tak uzyskana woda ma bardzo dobre walory smakowe i zapachowe.

Studnie głębinowe wiercone z zastosowaniem do ujęcia wody pitnej powinny wykonane zostać z rurą osłonową. W wywierconym otworze zapuszcza się rurę osłonową aż do litej skały co gwarantuje odcięcie wszystkich zanieczyszczeń np. nieszczelność szamba oraz wyklucza mieszanie sie wody gruntowej z głębinową.

Po osiągnięciu warstwy wodonośnej zapuszczamy rury studzienne  niebieskie atestowane do wody pitnej odporne na zgniot ze strefą filtracyjną.

Osadzone rury studzienne obsypujemy żwirkiem krzemiennym który ma zadanie utworzyć warstwę filtracyjna oraz ustabilizować kolumnę studzienną a także pozwala wykonać korek betonowy lub compactonit nad warstwą wodonośną.

Po oczyszczeniu studni opuszczamy pompę głębinową. Zakończeniem studni jest jej górna obudowa z kręgów betonowych lub ze sztucznego tworzywa.

Wykorzystujemy pompy głębinowe takich firm jak:
IBO ( produkt polski) pompą o rożnych średnicach z podstawową funkcją pompowania zwłaszcza w zapiaszczonych studniach
Grundfos produkt Dania bardzo dobre pompy 3 calowe ze wszystkimi zabezpieczeniami i duża żywotnością