Schemat prostej sprężarkowej pompy ciepła:

1) skraplacz

2) zawór dławiący (lub kapilara)

3) parownik

4) sprężarka

Współczynnik COP – sprawność / efektywność pompy ciepła:

Współczynnik wydajności grzejnej (COP – Coefficient Of Performance) określa efektywność pompy ciepła. Współczynnik jest stosunkiem uzyskanego ciepła w skraplaczu pompy do użytej energii napędowej.

Na współczynnik COP mają wpływ następujące zmienne / czynniki:

– konstrukcja pompy

– pożądana wartość temperatury do uzyskania w odbiorniku ciepła (instalacji grzewczej)

– wartość temperatury źródła z którego pompa pobiera ciepło

Minimalne wartości współczynnika COP według normy PN-EN 14511-2 zgodnie z decyzją nr 2007/742/WE Komisji Europejskiej powinny wynosić:

– dla pomp ciepła WODA / WODA – COPmin = 5,3 (dla W10/W35)

– dla pomp ciepła SOLANKA / WODA – COPmin = 4,3 (dla B0/W35)

– dla pomp ciepła POWIETRZE / WODA – COPmin = 3,3 (dla A2/W35)

Współczynnik SPF / JAZ(niem.)

Współczynnik ten (SPF – Seasonal Performance Factor) określa sezonową efektywność pracy pompy ciepła poprzez ujęcie różnych warunków temperaturowych pracy pompy.
Współczynnik ten jest bliższy późniejszej rzeczywistej efektywności pracy urządzenia.

Elementy systemu geotermicznego: