Dowiesz się tutaj m.in. jakie są etapy budowania studni głębinowej, jak zbudowana jest pompa głębinowa i na jakiej zasadzie działa.

Wprowadzenie

Wiercone studnie głębinowe powstają zwykle w wyniku mechanicznego wiercenia (za pomocą specjalistycznych urządzeń wiertniczych) w ziemi otworu do wydobycia wody znajdującej się na głębokości poniżej 20m.

Wykorzystanie studni głębinowej to sprawdzona alternatywa dostarczania wody pitnej dla wodociągów. Dzięki wierceniom na duże głębokości docieramy do warstw wodonośnych które są bardziej odporne na skażenia środowiska zewnętrznego a tak uzyskana woda ma bardzo dobre walory smakowe i zapachowe.

Studnie głębinowe wiercone z zastosowaniem do ujęcia wody pitnej powinny wykonane zostać z rurą osłonową. W wywierconym otworze zapuszcza się rurę osłonową aż do litej skały co gwarantuje odcięcie wszystkich zanieczyszczeń np. nieszczelność szamba oraz wyklucza mieszanie sie wody gruntowej z głębinową.

Po osiągnięciu warstwy wodonośnej zapuszczamy rury studzienne niebieskie atestowane do wody pitnej odporne na zgniot ze strefą filtracyjną.

Osadzone rury studzienne obsypujemy żwirkiem krzemiennym który ma zadanie utworzyć warstwę filtracyjna oraz ustabilizować kolumnę studzienną a także pozwala wykonać korek betonowy lub compactonit nad warstwą wodonośną.

Po oczyszczeniu studni opuszczamy pompę głębinową. Zakończeniem studni jest jej górna obudowa z kręgów betonowych lub ze sztucznego tworzywa.

Wykorzystujemy pompy głębinowe takich firm jak:
IBO ( produkt polski) pompą o rożnych średnicach z podstawową funkcją pompowania zwłaszcza w zapiaszczonych studniach
Grundfos produkt posiadający bardzo dobre pompy – 3 calowe ze wszystkimi zabezpieczeniami i dużą żywotnością.

Rodzaje studni

Studnia wiercona (głębinowa) – wodę z takiej studni wydobywa się z warstw wodonośnych zalegających w ziemi na głębokości poniżej 15-20m. Zbudowanie jej polega zwykle na mechanicznym wierceniu specjalistycznym sprzętem w ziemi i wykonaniu otworu wiertniczego do którego wprowadzane są specjalne rury o niewielkiej średnicy.

Studnia taka sięga do głębokich warstw wodonośnych zwykle przykrytych co najmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną.Woda z takiej studni dzięki zastosowanej filtracji nadaje się do bezpośredniego spożycia (dla pewności można taką wodę dać do zbadania np. w sanepidzie)

Studnia artezyjska – studnia, powstająca przez wywiercenie otworu do wód artezyjskich – głęboko położonych warstw wodonośnych, w których woda znajduje się pod ciśnieniem hydrostatycznym.
Wypływająca samoczynnie z takiego odwiertu woda może być pod ciśnieniem dochodzącym nawet do kilkudziesięciu atmosfer. Niestety wody artezyjskie występują w Polsce głownie w Niecce Mazowieckiej i Łódzkiej.

Studnia abisyńska – tzw. abisynka – budowa takiej studni polega wkręcaniu lub wbijaniu do ziemi rury zakończonej stożkowatym ostrzem. Wodę z takiej studni możemy czerpać z głębokości 5-7m.
Wydobywanie wody odbywa się za pomocą ręcznej pompy. Studnie takie budowane są stosunkowo niewielkim kosztem na terenach o wysokim poziomie wód podziemnych.

Studnia kopana – (szybowa, kręgowa) zwykle zbudowana z kręgów betonowych które służą do zabezpieczania ścian przed osypywaniem. Studnie szybowe można kopać ręcznie lub mechanicznie za pomocą np.mini koparki. Ponieważ woda wydobyta z takiej studni zalega na nisko położonych warstwach wodonośnych takie studnie nie są zbytnio głębokie i zwykle mają głębokość do 4m.

Etapy wykonania studni głębinowej

1. Wytyczenie miejsca studni.
2. Formalności związane z budową studni.
3. Wykonanie odwiertu studziennego (6 cali).
4. Montaż rury osłonowej.
5. Montaż kolumny studziennej.
6. Obsypka żwirem filtracyjnym.
7. Uszczelnienie otworu studziennego (beton/kompaktonit).
8. Pompowanie oczyszczające i określające wydajność studni.
9. Dobór pompy głębinowej.
10. Zabezpieczenie studni do momentu podłączenia.

Lokalizacja studni głębinowej

Aby odpowiednio umiejscowić na swoim terenie studnię głębinową należy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Zdecydowanie trzeba uwzględnić odległość studni od ewentualnych źródeł zanieczyszczenia. Warto także wykorzystać wiedzę hydrologa który na podstawie map hydrogeologicznych i rozpoznania warunków w otoczeniu działki ułatwi wybór miejsca wiercenia pod budowę studni głębinowej.

Istnieją także prawne obwarowywania budowy studni głębinowej które wyznaczają warunki lokalizacji takiej studni:
– 5 m od granicy działki (choć sąsiad może wyrazić zgodę na zmniejszenie odległości, lub nawet na budowę wspólnej studni na granicy działek), a także od studni wspólnej na granicy działek.
– 7,5 m od osi rowu przydrożnego
– 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowicę, kompostowników itp. oraz od szczelnego zbiornika ścieków – szamba.
– 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu (jeżeli są one uprzednio oczyszczone biologicznie)
-70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.określa warunki techniczne miejsca budowy studni.

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu wykonanych studni, bazy archiwalnych odwiertów oraz przeprowadzonymi wywiadami środowiskowymi na miejscu inwestycji jesteśmy w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa określić głębokość warstwy wodonośnej oraz koszt studni głębinowej.

Możesz także pobrać ofertę wiercenia studni głębinowych do druku w formacie PDF – Oferta wiercenia studni głębinowych