Studnia jest to rodzaj urządzenia, którego zadaniem jest sztuczne ujęcie, czy też kontrola dostępnych dróg wodnych. Słowo to właściwie posiada cztery, podstawowe znaczenia. Możemy użyć go mając na myśli głęboki, prosty otwór w ziemi, podziemny korytarz lub sztolnię, ale także prąd powietrza czy też rodzaj przejścia.

Jeśli chodzi o studnie głębinowe należy doprecyzować, że są to sztuczne otwory wiercone w ziemi sięgające do poziomu wodonośnego, czyli w tym przypadku, do wód gruntowych. Ich zadaniem jest umożliwienie poboru i zapewnienie stałego dostępu do wody. W którym momencie studnia głębinowa staje się urządzeniem budowlanym, a do kiedy jeszcze nim nie jest? Trudno odpowiedzieć na to pytanie w prosty sposób, ze względu na obowiązujące nas wszystkich przepisy prawa. Nie mniej, każde naruszenie terenu czy otaczającego nas wspólnego krajobrazu, wiąże się z konsekwencjami w postaci dokonania przez nas jakiegoś rodzaju zmian w środowisku.

Przekopując zwykłą ziemię w ogródku, bezpośrednio wpływamy na to, co na niej zakwitnie w przyszłym roku. Prawo mówi o tym, że głębokość przydomowych studni nie może przekraczać 30 cm i wtedy chyba właściwie, możemy uznać studnię za rodzaj urządzenia, które objęte jest konkretnymi przepisami prawa budowlanego. Profesjonalistami na rynku studni głębinowych jest polska firma beskidstudnie.pl, która w swojej ofercie spełnia wszystkie niezbędne wymagania, konieczne do zaspokojenia naszych wymagań i oczekiwań wobec nagłych wypadków związanych ze zbyt duża ilością otaczającej nas wody czy też potrzeby posiadania jej w większej niż dotychczas ilości.

Czy studnia głębinowa się opłaci?

Budujemy studnie głębinowe Szczyrk, Ustroń i Koniaków. Ujmując rzecz globalnie, wszystko wskazuje na to, że tak, raczej się opłaca. Chociażby z powodu intensywnie ocieplającego się w ostatnich latach klimatu. Czasy powodzi tysiąclecia, która przeszła przez Polskę w 1997 roku, dawno mamy już za sobą. W przypadku firmy beskidstudnie.pl nie musimy przejmować się ani przepisami prawa ani tym czy teren poddany hydro zabudowie spełnia praktyczne i niezbędne do tego wymogi. Firma posiadając wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednio wyspecjalizowanych pracowników, udzieli nam odpowiedzi na każde pytanie związane z wierceniem i kopaniem studni głębinowych.

Pozyskiwanie wody z własnej studni głębinowej wiąże się z wieloma korzyściami. Dzięki temu możemy uniezależnić się od miejskiej sieci wodociągowej. Przydomowa studnia głębinowa umożliwi nam czerpanie wody naturalnie filtrowanej z głębokich warstw gleby. Szczególnie w rejonach takich jak Żywiec, Szczyrk, Brenna czy Ustroń jest to najlepsze rozwiązanie dla właścicieli domów, ale także osób które zajmują się na co dzień rolnictwem czy sadownictwem i przedsiębiorców.

Studnie głębinowe Żywiec, Szczyrk, Brenna

Odwierty studni głębinowych najlepiej zlecać doświadczonym i profesjonalnym firmom, które zajmują się tym zagadnieniem od wielu lat i są w stanie przedstawić nam realizacje swoich zleceń.

Firma Beskid Studnie proponuje państwu współpracę opartą o wieloletnie doświadczenie w pracach odwiertowych i hydrologicznych w rejonie Śląska i Południowej Polski. Dysponuje także profesjonalnym sprzętem i narzędziami pozwalającymi wykonać odwiert o głębokości kilkunastu czy kilkudziesięciu metrów. A także wykonać kompleksową instalację która pozwoli na bieżący czerpanie wody. A to ten wspomnianej firmy jest krótki czas realizacji precyzja i fachowość na każdym etapie prac.

Odwierty studni Żywiec, Szczyrk, Brenna czy Ustroń

Studnia wykonana z wysokiej jakości materiałów i w profesjonalny sposób będzie służyła wiele lat. Jedyny koszt który ponosi właściciel to koszt energii elektrycznej służącej do obsługi instalacji. Jest to tani i wygodny sposób zaopatrywania gospodarstwa domowego w wodę nie wymagający wysiłku czy częstej konserwacji. Oferta kierowana jest do mieszkańców Śląska z szczególnym naciskiem na miejscowości takie jak Żywiec, Szczyrk, Brenna czy Ustroń i okolice. Warto nadmienić, że południowe tereny Polski to popularne miejsca, znane z pozyskiwania wody pitnej butelkowanej. Zapraszamy do współpracy z nami.

Jedną z podstawowych cech którymi charakteryzują się wszystkie współczesne budynki jest stały dostęp do wody. Żyjemy bowiem w czasach kiedy trudno byłoby nam sobie wyobrazić możliwość komfortowego egzystowania bez tego rodzaju zasobu. Niestety pomimo naszych szczerych chęci czasami możemy spotkać się z takim problemem, że wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej nie będzie możliwe.

Czasem jedynym sposobem, który może okazać się dla nas pomocny mogą być studnie głębinowe Szczyrk to na przykład miejscowość, w której często ze względu na uwarunkowania gruntowe takie sytuacje się zdarzają. Oczywiście przytaczany w powyższym przykładzie Szczyrk nie jest odosobniony w tych statystykach jeśli chodzi o studnie głębinowe Wisła chociażby tak doskonale znana wszystkim Polakom także należy do tej grupy. Gdy poruszamy jednak temat studni głębinowych to trzeba zdać sobie sprawę z tego, że istnieją różne jej rodzaje.

Rodzaje studni głębinowych

– studnie kręgowe
– studnie abisyńskie
i właśnie studnie głębinowe

O charakterystyce poszczególnych z nich pisać tu nie będziemy, gdyż szczegółowe uwarunkowania techniczne znaleźć można w fachowych informatorach. Opisując jednak ten temat warto poruszyć jeszcze kwestie prawne.

Odwierty studni a prawo

Otóż wiercenie studni głębinowej podlega szczegółowym przepisom prawnym. Zastosowanie ma tu więc zarówno prawo budowlane jak i prawo wodne oraz geologiczne i górnicze. Każdorazowo więc przed przystąpieniem do realizacji takiej inwestycji należy zapoznać się z obowiązującymi regulacjami i bezwzględnie się do nich stosować by uniknąć przykrych konsekwencji. Ważnym krokiem będzie chociażby uzyskanie stosownego pozwolenia na kopanie czy też wiercenie studni. Aby uzyskać takowe należy wypełnić wniosek oraz dołączyć do niego niezbędne dokumenty takie jak: dokumentacja geologiczna, rysunki określające lokalizację studni oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania daną nieruchomością w celach budowlanych.

woda ze studni głębinowejWiercone studnie głębinowe powstają zwykle w wyniku mechanicznego wiercenia (za pomocą specjalistycznych urządzeń wiertniczych) w ziemi otworu do wydobycia wody znajdującej się na głębokości poniżej 20m.

Wykorzystanie studni głębinowej to sprawdzona alternatywa dostarczania wody pitnej dla wodociągów. Dzięki wierceniom na duże głębokości docieramy do warstw wodonośnych które są bardziej odporne na skażenia środowiska zewnętrznego a tak uzyskana woda ma bardzo dobre walory smakowe i zapachowe.

Studnie głębinowe wiercone z zastosowaniem do ujęcia wody pitnej powinny wykonane zostać z rurą osłonową. W wywierconym otworze zapuszcza się rurę osłonową aż do litej skały co gwarantuje odcięcie wszystkich zanieczyszczeń np. nieszczelność szamba oraz wyklucza mieszanie sie wody gruntowej z głębinową.

Po osiągnięciu warstwy wodonośnej zapuszczamy rury studzienne  niebieskie atestowane do wody pitnej odporne na zgniot ze strefą filtracyjną.

Osadzone rury studzienne obsypujemy żwirkiem krzemiennym który ma zadanie utworzyć warstwę filtracyjna oraz ustabilizować kolumnę studzienną a także pozwala wykonać korek betonowy lub compactonit nad warstwą wodonośną.

Po oczyszczeniu studni opuszczamy pompę głębinową. Zakończeniem studni jest jej górna obudowa z kręgów betonowych lub ze sztucznego tworzywa.

Wykorzystujemy pompy głębinowe takich firm jak:
IBO ( produkt polski) pompą o rożnych średnicach z podstawową funkcją pompowania zwłaszcza w zapiaszczonych studniach
Grundfos produkt Dania bardzo dobre pompy 3 calowe ze wszystkimi zabezpieczeniami i duża żywotnością

Ile kosztuje studnia głębinowa ? To zależy przede wszystkim od warunków gruntowo-wodnych na działce. Dlatego dobrą informacją jest ta, iż jeżeli w okolicy nie ma problemów z wodą, to znaczy warstwa wodonośna zalega płytko. Przy tym można z niej czerpać wodę dobrej jakości, wtedy budowa własnego ujęcia nie będzie droga.

Wiercenie studniStudnie głębinowe – od czego zależą główne koszty?

Jeśli okaże się, że warstwa wodonośna jest położona kilkadziesiąt metrów pod ziemią, wtedy czekają nas większe wydatki. Należy wiedzieć, iż kwota, którą trzeba będzie zapłacić specjalistycznej firmie, zależeć będzie od profilu geologicznego, ukształtowania terenu na działce i dostępności miejsca wiercenia dla wozu wiertniczego, warunków dojazdu do działki oraz odległości od siedziby firmy. Na cenę wpływać będzie również rodzaj użytych materiałów.

Materiały do budowy studni głębinowej też kosztują

Przed dokonaniem zlecenia powinniśmy upewnić się, czy w cenę wliczono uzbrojenie odwiertu, filtry i rury (oraz czy mają odpowiednie atesty dla wody pitnej) oraz materiały izolacyjne zapobiegające mieszaniu się wód z różnych warstw wodonośnych. Byłoby dobrze, gdyby wykonawca dokonał pompowania oczyszczającego oraz pomiarowego z określeniem wydajności i doborem pompy. Wykonawca powinien również zapewnić zabezpieczenie studni do momentu montażu przyłącza oraz zamknięcie studziennej rury osłonowej.

Wiercenie studni w ciemno nie jest opłacalne

Warto wiedzieć, że przeważnie cena za odwiert w miejscu wskazanym przez inwestora na podstawie wytycznych hydrogeologa czy różdżkarza jest niższa, niż w przypadku znalezienia go przez firmę, która ma wybudować studnię. Należy jednak liczyć się z tym, że jeżeli woda nie zostanie znaleziona we wskazanym przez inwestora miejscu, trzeba będzie zapłacić średnio 70 zł/m bezużytecznego odwiertu. Dlatego najlepiej zlecić odwiert wraz z określeniem warunków hydrogeologicznych jednej firmie. Ceny w rożnych częściach Polski wahają się od 200 do nawet 400 zł/m odwiertu i jest to uzależnione od zastosowanej metody.