Ceny studni głębinowych mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, głębokość studni, rodzaj gruntu, wyposażenie techniczne i konkurencyjność rynku. Poniżej przedstawiam orientacyjne widełki cenowe dla studni głębinowych, jednak należy pamiętać, że są to jedynie szacunki i rzeczywiste ceny mogą się różnić:

1. Studnie głębinowe o głębokości do 30 metrów: 10 000 – 20 000 zł.

2. Studnie głębinowe o głębokości od 30 do 60 metrów: 20 000 – 40 000 zł.

3. Studnie głębinowe o głębokości powyżej 60 metrów: powyżej 40 000 zł.

Należy pamiętać, że te ceny są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od lokalnych warunków, specyfikacji projektu, wyposażenia dodatkowego, jak również umiejętności i renomy firmy wykonawczej. Warto skonsultować się z lokalnymi firmami specjalizującymi się w wierceń studni głębinowych, aby otrzymać dokładne oszacowanie kosztów dla Twojego konkretnego projektu.

Dodatkowo, koszty eksploatacji i utrzymania studni głębinowej mogą obejmować koszty pompy, uzdatniania wody, konserwacji i monitorowania, które należy uwzględnić przy planowaniu budżetu.