budowa-studni-glebinowej

Warstwa wodonośna

to taka warstwa skalna w której szczelinach i porach występuje woda z której może korzystać człowiek lub rośliny. Warstwa wodonośna charakteryzuje się dużym współczynnikiem filtracji (szczególnie grunt piaszczyste i żwirowe oraz masywy skalne z drożnymi szczelinami). Od dołu ogranicza ją warstwa nieprzepuszczalna lub trudnoprzepuszczalna dla wody. Wiercone studnie głębinowe sięgają właśnie do głębszych warstw wodonośnych przykrytych co najmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną.

Pompa głębinowa

pompa-glebinowa-grundfos

to taki rodzaj pompy przeznaczony do pompowania wody z znacznych głębokości. Zbudowana jest często z wirników łopatkowych które mają za zadanie zwiększenie momentu pędu cieczy.

Głowica

glowica-studni-glebinowejSłuży do zamknięcia otworu studziennego

Studnia wiercona (głębinowa) – wodę z takiej studni wydobywa się z warstw wodonośnych zalegających w ziemi na głębokości poniżej 15-20m. Zbudowanie jej polega zwykle na mechanicznym wierceniu specjalistycznym sprzętem w ziemi i wykonaniu otworu wiertniczego do którego wprowadzane są specjalne rury o niewielkiej średnicy.

Studnia taka sięga do głebokich warstw wodonośnych zwykle przykrytych co najmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną.Woda z takiej studni dzięki zastosowanej filtracji nadaje się do bezpośredniego spożycia (dla pewności można taką wodę dać do zbadania np. w sanepidzie)

Studnia artezyjska – studnia, powstająca przez wywiercenie otworu do wód artezyjskich – głęboko położonych warstw wodonośnych, w których woda znajduje się pod ciśnieniem hydrostatycznym.
Wypływająca samoczynnie z takiego odwiertu woda może być pod ciśnieniem dochodzącym nawet do kilkudziesięciu atmosfer. Niestety wody artezyjskie występują w Polsce głownie w Niecce Mazowieckiej i Łódzkiej.

Studnia abisyńska – tzw. abisynka – budowa takiej studni polega wkręcaniu lub wbijaniu do ziemi rury zakończonej stożkowatym ostrzem. Wodę z takiej studni możemy czerpać z głębokości 5-7m.
Wydobywanie wody odbywa się za pomocą ręcznej pompy. Studnie takie budowane są stosunkowo niewielkim kosztem na terenach o wysokim poziomie wód podziemnych.

Studnia kopana – (szybowa, kręgowa) zwykle zbudowana z kręgów betonowych które służą do zabezpieczania ścian przed osypywaniem. Studnie szybowe można kopać ręcznie lub mechanicznie za pomocą np.mini koparki. Ponieważ woda wydobyta z takiej studni zalega na nisko położonych warstwach wodonośnych takie studnie nie są zbytnio głębokie i zwykle mają głębokość do 4m.

Znajdziesz tutaj informacje na temat pomp ciepła. Dowiesz się jak zbudowana jest pompa ciepła, jakie są jej rodzaj i gdzie można takie pompy zastosować.

Pompy ciepłaDzięki pompom ciepła możesz czerpać energię cieplną z jej naturalnych źródeł (ziemi, wody, powietrza) i wykorzystywać ją na swoje potrzeby np. do centralnego ogrzewania czy ogrzania wody użytkowej.

System grzewczy wykorzystujący pompę ciepła polega na transportowaniu ciepła o niższej temperaturze do miejsca o wyższej temperaturze. Taki sposób pozyskiwania energii cieplnej jest doskonałą i ekologiczną alternatywą dla paliw kopalnianych.

Wykonujemy odwierty przystosowane do montowania pompy ciepła które są teraz powszechnie wykorzystywane do ogrzewania budynków. W epoce kiedy coraz powszechniejsza staje się moda na ekologię coraz więcej ludzi decyduje się na ich zamontowanie.

Nie wydzielają one zanieczyszczeń do atmosfery i są niezwykle ekologicznym źródłem ogrzewania budynku.

Pompa ciepła uzyskuje największą skuteczność energetyczną w połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym (ogrzewanie podłogowe)!

Moc pompy ciepła dobiera się w oparciu o projektowe obciążenie cieplne budynku.

Przy projektowaniu systemów grzewczych z pompą ciepła mamy do wyboru kilka rozwiązań:
A) system monowalentny – pompa jest jedynym urządzeniem grzewczym
B) system biowalentny alternatywny – pracują dwa urządzenia po osiągnięciu określonej temperatury zewnętrznej pompa wyłącza się i włącza się  drugie urządzenie np. kocioł gazowy lub olejowy
C) system biowalentny równoległy – w systemie pracują dwa urządzenia: po osiągnięciu temperatury włącza się drugie urządzenie i od tej pory oby dwa urządzenia pracują równocześnie.

Pompa ciepła jest jednym z najefektywniejszych rozwiązań grzewczych , mających zastosowanie w budownictwie jedno , wielorodzinnym oraz przemysłowym . Pompa ciepła wykorzystuje skumulowana w gruncie energię słoneczna dla potrzeb ogrzewania i chłodzenia.

Pompy ciepła znajdują zastosowanie w:

– gospodarstwach domowych ( ogrzewanie domów oraz ciepłej wody użytkowej, chłodziarki, zamrażarki)
– hotelarstwie
– ogrzewaniu basenów
– budynkach użyteczności publiczne: szkoły, urzędy, biura
– przetwórstwie spożywczym (chłodnie, zamrażalnie, fabryki lodu)
– klimatyzacja pomieszczeń
– chłodnictwie
– ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza).
– podgrzewaniu wody użytkowej

Budowa pompy ciepła

Rodzaje pomp ciepła

Cennik studni głębinowychOferujemy Państwu kompleksowe usługi: wiercenie studni głębinowych + przyłącze + gwarancja na wodę + 2 letnia gwarancja na studnie.

CENA STUDNI GŁĘBINOWYCH
już od 200 zł

cena zawiera 1 metr bieżącego odwiertu z materiałem
+ 2 lata gwarancji na studnię
+ rura skręcana z atestami do wody pitnej 110mm oraz 125mm

Cena może ulec zmianie ze względu na profil geologiczny, charakterystykę topograficzną terenu inwestycji lub ewentualne trudności z dojazdem naszych specjalistycznych maszyn.

Cennik studni głębinowych uwzględnia następujące elementy:

– analiza miejsca odwiertu przez specjalistę z naszej firmy
– koszty dojazdu specjalistycznego sprzętu
– pomoc w doborze pompy głębinowej
– materiały izolujące
– odwiert studzienny wraz z uzbrojeniem
– rury i filtry studzienne – sprawdź stosowaną przez nas technologię wiercenia studni głębinowych
– pompowanie oczyszczające
– pomiar i określenie wydajności studni
– obsypka żwirowa

Pierwszym etapem jest wiercenie studni, następnie jej uzbrojenie w kolumnę studzienną , obsypanie żwirem , pompowanie oczyszczające i pomiarowe, uszczelnienie korek betonowy lub compacton oraz dezynfekcja co trwa 2-3 dni.

Stosujemy wyłącznie atestowane materiały do budowy studni:

– rury studzienne skręcane
– żwirek krzemienny płukany
– rura osłonowa stalowa

Rury studzienne z atestami higienicznymi i wytrzymałościowymi gwarantujące fachowość wykonanej usługi  oraz bezpieczeństwa inwestora. Rura osłonowa stalowa stabilizuje otwór studzienny oraz odcina wody gruntowe od głębinowych. Żwirek  stabilizuje kolumnę studzienną tworzy strefę filtracyjną pomiędzy średnicą otworu a filtrami studziennymi.

Uszczelnianie czyli wykonanie korka betonowego lub compaktonitowego na obsypce żwirowej gwarantuje odcięcie wód głębinowych od gruntowych i innych zanieczyszczeń oraz zabezpiecza przed gniciem rur stalowych.

Dezynfekcja ma zagwarantować wyeliminowanie bakterii chorobotwórczych. Pompowanie oczyszczające  ma za zadanie oczyścić studnie z resztek urobku środków dezynfekcji aż do otrzymania czystej i zdrowej wody.