Studnia wiercona (głębinowa) – wodę z takiej studni wydobywa się z warstw wodonośnych zalegających w ziemi na głębokości poniżej 15-20m. Zbudowanie jej polega zwykle na mechanicznym wierceniu specjalistycznym sprzętem w ziemi i wykonaniu otworu wiertniczego do którego wprowadzane są specjalne rury o niewielkiej średnicy.

Studnia taka sięga do głebokich warstw wodonośnych zwykle przykrytych co najmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną.Woda z takiej studni dzięki zastosowanej filtracji nadaje się do bezpośredniego spożycia (dla pewności można taką wodę dać do zbadania np. w sanepidzie)

Studnia artezyjska – studnia, powstająca przez wywiercenie otworu do wód artezyjskich – głęboko położonych warstw wodonośnych, w których woda znajduje się pod ciśnieniem hydrostatycznym.
Wypływająca samoczynnie z takiego odwiertu woda może być pod ciśnieniem dochodzącym nawet do kilkudziesięciu atmosfer. Niestety wody artezyjskie występują w Polsce głownie w Niecce Mazowieckiej i Łódzkiej.

Studnia abisyńska – tzw. abisynka – budowa takiej studni polega wkręcaniu lub wbijaniu do ziemi rury zakończonej stożkowatym ostrzem. Wodę z takiej studni możemy czerpać z głębokości 5-7m.
Wydobywanie wody odbywa się za pomocą ręcznej pompy. Studnie takie budowane są stosunkowo niewielkim kosztem na terenach o wysokim poziomie wód podziemnych.

Studnia kopana – (szybowa, kręgowa) zwykle zbudowana z kręgów betonowych które służą do zabezpieczania ścian przed osypywaniem. Studnie szybowe można kopać ręcznie lub mechanicznie za pomocą np.mini koparki. Ponieważ woda wydobyta z takiej studni zalega na nisko położonych warstwach wodonośnych takie studnie nie są zbytnio głębokie i zwykle mają głębokość do 4m.