budowa-studni-glebinowej

Warstwa wodonośna

to taka warstwa skalna w której szczelinach i porach występuje woda z której może korzystać człowiek lub rośliny. Warstwa wodonośna charakteryzuje się dużym współczynnikiem filtracji (szczególnie grunt piaszczyste i żwirowe oraz masywy skalne z drożnymi szczelinami). Od dołu ogranicza ją warstwa nieprzepuszczalna lub trudnoprzepuszczalna dla wody. Wiercone studnie głębinowe sięgają właśnie do głębszych warstw wodonośnych przykrytych co najmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną.

Pompa głębinowa

pompa-glebinowa-grundfos

to taki rodzaj pompy przeznaczony do pompowania wody z znacznych głębokości. Zbudowana jest często z wirników łopatkowych które mają za zadanie zwiększenie momentu pędu cieczy.

Głowica

glowica-studni-glebinowejSłuży do zamknięcia otworu studziennego