Ile kosztuje studnia głębinowa ? To zależy przede wszystkim od warunków gruntowo-wodnych na działce. Dlatego dobrą informacją jest ta, iż jeżeli w okolicy nie ma problemów z wodą, to znaczy warstwa wodonośna zalega płytko. Przy tym można z niej czerpać wodę dobrej jakości, wtedy budowa własnego ujęcia nie będzie droga.

Wiercenie studniStudnie głębinowe – od czego zależą główne koszty?

Jeśli okaże się, że warstwa wodonośna jest położona kilkadziesiąt metrów pod ziemią, wtedy czekają nas większe wydatki. Należy wiedzieć, iż kwota, którą trzeba będzie zapłacić specjalistycznej firmie, zależeć będzie od profilu geologicznego, ukształtowania terenu na działce i dostępności miejsca wiercenia dla wozu wiertniczego, warunków dojazdu do działki oraz odległości od siedziby firmy. Na cenę wpływać będzie również rodzaj użytych materiałów.

Materiały do budowy studni głębinowej też kosztują

Przed dokonaniem zlecenia powinniśmy upewnić się, czy w cenę wliczono uzbrojenie odwiertu, filtry i rury (oraz czy mają odpowiednie atesty dla wody pitnej) oraz materiały izolacyjne zapobiegające mieszaniu się wód z różnych warstw wodonośnych. Byłoby dobrze, gdyby wykonawca dokonał pompowania oczyszczającego oraz pomiarowego z określeniem wydajności i doborem pompy. Wykonawca powinien również zapewnić zabezpieczenie studni do momentu montażu przyłącza oraz zamknięcie studziennej rury osłonowej.

Wiercenie studni w ciemno nie jest opłacalne

Warto wiedzieć, że przeważnie cena za odwiert w miejscu wskazanym przez inwestora na podstawie wytycznych hydrogeologa czy różdżkarza jest niższa, niż w przypadku znalezienia go przez firmę, która ma wybudować studnię. Należy jednak liczyć się z tym, że jeżeli woda nie zostanie znaleziona we wskazanym przez inwestora miejscu, trzeba będzie zapłacić średnio 70 zł/m bezużytecznego odwiertu. Dlatego najlepiej zlecić odwiert wraz z określeniem warunków hydrogeologicznych jednej firmie. Ceny w rożnych częściach Polski wahają się od 200 do nawet 400 zł/m odwiertu i jest to uzależnione od zastosowanej metody.

Znajdziesz tutaj informacje na temat pomp ciepła. Dowiesz się jak zbudowana jest pompa ciepła, jakie są jej rodzaj i gdzie można takie pompy zastosować.

Pompy ciepłaDzięki pompom ciepła możesz czerpać energię cieplną z jej naturalnych źródeł (ziemi, wody, powietrza) i wykorzystywać ją na swoje potrzeby np. do centralnego ogrzewania czy ogrzania wody użytkowej.

System grzewczy wykorzystujący pompę ciepła polega na transportowaniu ciepła o niższej temperaturze do miejsca o wyższej temperaturze. Taki sposób pozyskiwania energii cieplnej jest doskonałą i ekologiczną alternatywą dla paliw kopalnianych.

Wykonujemy odwierty przystosowane do montowania pompy ciepła które są teraz powszechnie wykorzystywane do ogrzewania budynków. W epoce kiedy coraz powszechniejsza staje się moda na ekologię coraz więcej ludzi decyduje się na ich zamontowanie.

Nie wydzielają one zanieczyszczeń do atmosfery i są niezwykle ekologicznym źródłem ogrzewania budynku.

Pompa ciepła uzyskuje największą skuteczność energetyczną w połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym (ogrzewanie podłogowe)!

Moc pompy ciepła dobiera się w oparciu o projektowe obciążenie cieplne budynku.

Przy projektowaniu systemów grzewczych z pompą ciepła mamy do wyboru kilka rozwiązań:
A) system monowalentny – pompa jest jedynym urządzeniem grzewczym
B) system biowalentny alternatywny – pracują dwa urządzenia po osiągnięciu określonej temperatury zewnętrznej pompa wyłącza się i włącza się  drugie urządzenie np. kocioł gazowy lub olejowy
C) system biowalentny równoległy – w systemie pracują dwa urządzenia: po osiągnięciu temperatury włącza się drugie urządzenie i od tej pory oby dwa urządzenia pracują równocześnie.

Pompa ciepła jest jednym z najefektywniejszych rozwiązań grzewczych , mających zastosowanie w budownictwie jedno , wielorodzinnym oraz przemysłowym . Pompa ciepła wykorzystuje skumulowana w gruncie energię słoneczna dla potrzeb ogrzewania i chłodzenia.

Pompy ciepła znajdują zastosowanie w:

– gospodarstwach domowych ( ogrzewanie domów oraz ciepłej wody użytkowej, chłodziarki, zamrażarki)
– hotelarstwie
– ogrzewaniu basenów
– budynkach użyteczności publiczne: szkoły, urzędy, biura
– przetwórstwie spożywczym (chłodnie, zamrażalnie, fabryki lodu)
– klimatyzacja pomieszczeń
– chłodnictwie
– ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza).
– podgrzewaniu wody użytkowej

Budowa pompy ciepła

Rodzaje pomp ciepła