Ile kosztuje studnia głębinowa ? To zależy przede wszystkim od warunków gruntowo-wodnych na działce. Dlatego dobrą informacją jest ta, iż jeżeli w okolicy nie ma problemów z wodą, to znaczy warstwa wodonośna zalega płytko. Przy tym można z niej czerpać wodę dobrej jakości, wtedy budowa własnego ujęcia nie będzie droga.

Wiercenie studniStudnie głębinowe – od czego zależą główne koszty?

Jeśli okaże się, że warstwa wodonośna jest położona kilkadziesiąt metrów pod ziemią, wtedy czekają nas większe wydatki. Należy wiedzieć, iż kwota, którą trzeba będzie zapłacić specjalistycznej firmie, zależeć będzie od profilu geologicznego, ukształtowania terenu na działce i dostępności miejsca wiercenia dla wozu wiertniczego, warunków dojazdu do działki oraz odległości od siedziby firmy. Na cenę wpływać będzie również rodzaj użytych materiałów.

Materiały do budowy studni głębinowej też kosztują

Przed dokonaniem zlecenia powinniśmy upewnić się, czy w cenę wliczono uzbrojenie odwiertu, filtry i rury (oraz czy mają odpowiednie atesty dla wody pitnej) oraz materiały izolacyjne zapobiegające mieszaniu się wód z różnych warstw wodonośnych. Byłoby dobrze, gdyby wykonawca dokonał pompowania oczyszczającego oraz pomiarowego z określeniem wydajności i doborem pompy. Wykonawca powinien również zapewnić zabezpieczenie studni do momentu montażu przyłącza oraz zamknięcie studziennej rury osłonowej.

Wiercenie studni w ciemno nie jest opłacalne

Warto wiedzieć, że przeważnie cena za odwiert w miejscu wskazanym przez inwestora na podstawie wytycznych hydrogeologa czy różdżkarza jest niższa, niż w przypadku znalezienia go przez firmę, która ma wybudować studnię. Należy jednak liczyć się z tym, że jeżeli woda nie zostanie znaleziona we wskazanym przez inwestora miejscu, trzeba będzie zapłacić średnio 70 zł/m bezużytecznego odwiertu. Dlatego najlepiej zlecić odwiert wraz z określeniem warunków hydrogeologicznych jednej firmie. Ceny w rożnych częściach Polski wahają się od 200 do nawet 400 zł/m odwiertu i jest to uzależnione od zastosowanej metody.