Studnia jest to rodzaj urządzenia, którego zadaniem jest sztuczne ujęcie, czy też kontrola dostępnych dróg wodnych. Słowo to właściwie posiada cztery, podstawowe znaczenia. Możemy użyć go mając na myśli głęboki, prosty otwór w ziemi, podziemny korytarz lub sztolnię, ale także prąd powietrza czy też rodzaj przejścia.

Jeśli chodzi o studnie głębinowe należy doprecyzować, że są to sztuczne otwory wiercone w ziemi sięgające do poziomu wodonośnego, czyli w tym przypadku, do wód gruntowych. Ich zadaniem jest umożliwienie poboru i zapewnienie stałego dostępu do wody. W którym momencie studnia głębinowa staje się urządzeniem budowlanym, a do kiedy jeszcze nim nie jest? Trudno odpowiedzieć na to pytanie w prosty sposób, ze względu na obowiązujące nas wszystkich przepisy prawa. Nie mniej, każde naruszenie terenu czy otaczającego nas wspólnego krajobrazu, wiąże się z konsekwencjami w postaci dokonania przez nas jakiegoś rodzaju zmian w środowisku.

Przekopując zwykłą ziemię w ogródku, bezpośrednio wpływamy na to, co na niej zakwitnie w przyszłym roku. Prawo mówi o tym, że głębokość przydomowych studni nie może przekraczać 30 cm i wtedy chyba właściwie, możemy uznać studnię za rodzaj urządzenia, które objęte jest konkretnymi przepisami prawa budowlanego. Profesjonalistami na rynku studni głębinowych jest polska firma beskidstudnie.pl, która w swojej ofercie spełnia wszystkie niezbędne wymagania, konieczne do zaspokojenia naszych wymagań i oczekiwań wobec nagłych wypadków związanych ze zbyt duża ilością otaczającej nas wody czy też potrzeby posiadania jej w większej niż dotychczas ilości.

Czy studnia głębinowa się opłaci?

Budujemy studnie głębinowe Szczyrk, Ustroń i Koniaków. Ujmując rzecz globalnie, wszystko wskazuje na to, że tak, raczej się opłaca. Chociażby z powodu intensywnie ocieplającego się w ostatnich latach klimatu. Czasy powodzi tysiąclecia, która przeszła przez Polskę w 1997 roku, dawno mamy już za sobą. W przypadku firmy beskidstudnie.pl nie musimy przejmować się ani przepisami prawa ani tym czy teren poddany hydro zabudowie spełnia praktyczne i niezbędne do tego wymogi. Firma posiadając wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednio wyspecjalizowanych pracowników, udzieli nam odpowiedzi na każde pytanie związane z wierceniem i kopaniem studni głębinowych.

Pozyskiwanie wody z własnej studni głębinowej wiąże się z wieloma korzyściami. Dzięki temu możemy uniezależnić się od miejskiej sieci wodociągowej. Przydomowa studnia głębinowa umożliwi nam czerpanie wody naturalnie filtrowanej z głębokich warstw gleby. Szczególnie w rejonach takich jak Żywiec, Szczyrk, Brenna czy Ustroń jest to najlepsze rozwiązanie dla właścicieli domów, ale także osób które zajmują się na co dzień rolnictwem czy sadownictwem i przedsiębiorców.

Studnie głębinowe Żywiec, Szczyrk, Brenna

Odwierty studni głębinowych najlepiej zlecać doświadczonym i profesjonalnym firmom, które zajmują się tym zagadnieniem od wielu lat i są w stanie przedstawić nam realizacje swoich zleceń.

Firma Beskid Studnie proponuje państwu współpracę opartą o wieloletnie doświadczenie w pracach odwiertowych i hydrologicznych w rejonie Śląska i Południowej Polski. Dysponuje także profesjonalnym sprzętem i narzędziami pozwalającymi wykonać odwiert o głębokości kilkunastu czy kilkudziesięciu metrów. A także wykonać kompleksową instalację która pozwoli na bieżący czerpanie wody. A to ten wspomnianej firmy jest krótki czas realizacji precyzja i fachowość na każdym etapie prac.

Odwierty studni Żywiec, Szczyrk, Brenna czy Ustroń

Studnia wykonana z wysokiej jakości materiałów i w profesjonalny sposób będzie służyła wiele lat. Jedyny koszt który ponosi właściciel to koszt energii elektrycznej służącej do obsługi instalacji. Jest to tani i wygodny sposób zaopatrywania gospodarstwa domowego w wodę nie wymagający wysiłku czy częstej konserwacji. Oferta kierowana jest do mieszkańców Śląska z szczególnym naciskiem na miejscowości takie jak Żywiec, Szczyrk, Brenna czy Ustroń i okolice. Warto nadmienić, że południowe tereny Polski to popularne miejsca, znane z pozyskiwania wody pitnej butelkowanej. Zapraszamy do współpracy z nami.

Jedną z podstawowych cech którymi charakteryzują się wszystkie współczesne budynki jest stały dostęp do wody. Żyjemy bowiem w czasach kiedy trudno byłoby nam sobie wyobrazić możliwość komfortowego egzystowania bez tego rodzaju zasobu. Niestety pomimo naszych szczerych chęci czasami możemy spotkać się z takim problemem, że wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej nie będzie możliwe.

Czasem jedynym sposobem, który może okazać się dla nas pomocny mogą być studnie głębinowe Szczyrk to na przykład miejscowość, w której często ze względu na uwarunkowania gruntowe takie sytuacje się zdarzają. Oczywiście przytaczany w powyższym przykładzie Szczyrk nie jest odosobniony w tych statystykach jeśli chodzi o studnie głębinowe Wisła chociażby tak doskonale znana wszystkim Polakom także należy do tej grupy. Gdy poruszamy jednak temat studni głębinowych to trzeba zdać sobie sprawę z tego, że istnieją różne jej rodzaje.

Rodzaje studni głębinowych

– studnie kręgowe
– studnie abisyńskie
i właśnie studnie głębinowe

O charakterystyce poszczególnych z nich pisać tu nie będziemy, gdyż szczegółowe uwarunkowania techniczne znaleźć można w fachowych informatorach. Opisując jednak ten temat warto poruszyć jeszcze kwestie prawne.

Odwierty studni a prawo

Otóż wiercenie studni głębinowej podlega szczegółowym przepisom prawnym. Zastosowanie ma tu więc zarówno prawo budowlane jak i prawo wodne oraz geologiczne i górnicze. Każdorazowo więc przed przystąpieniem do realizacji takiej inwestycji należy zapoznać się z obowiązującymi regulacjami i bezwzględnie się do nich stosować by uniknąć przykrych konsekwencji. Ważnym krokiem będzie chociażby uzyskanie stosownego pozwolenia na kopanie czy też wiercenie studni. Aby uzyskać takowe należy wypełnić wniosek oraz dołączyć do niego niezbędne dokumenty takie jak: dokumentacja geologiczna, rysunki określające lokalizację studni oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania daną nieruchomością w celach budowlanych.

budowa-studni-glebinowej

Warstwa wodonośna

to taka warstwa skalna w której szczelinach i porach występuje woda z której może korzystać człowiek lub rośliny. Warstwa wodonośna charakteryzuje się dużym współczynnikiem filtracji (szczególnie grunt piaszczyste i żwirowe oraz masywy skalne z drożnymi szczelinami). Od dołu ogranicza ją warstwa nieprzepuszczalna lub trudnoprzepuszczalna dla wody. Wiercone studnie głębinowe sięgają właśnie do głębszych warstw wodonośnych przykrytych co najmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną.

Pompa głębinowa

pompa-glebinowa-grundfos

to taki rodzaj pompy przeznaczony do pompowania wody z znacznych głębokości. Zbudowana jest często z wirników łopatkowych które mają za zadanie zwiększenie momentu pędu cieczy.

Głowica

glowica-studni-glebinowejSłuży do zamknięcia otworu studziennego

Studnia wiercona (głębinowa) – wodę z takiej studni wydobywa się z warstw wodonośnych zalegających w ziemi na głębokości poniżej 15-20m. Zbudowanie jej polega zwykle na mechanicznym wierceniu specjalistycznym sprzętem w ziemi i wykonaniu otworu wiertniczego do którego wprowadzane są specjalne rury o niewielkiej średnicy.

Studnia taka sięga do głebokich warstw wodonośnych zwykle przykrytych co najmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną.Woda z takiej studni dzięki zastosowanej filtracji nadaje się do bezpośredniego spożycia (dla pewności można taką wodę dać do zbadania np. w sanepidzie)

Studnia artezyjska – studnia, powstająca przez wywiercenie otworu do wód artezyjskich – głęboko położonych warstw wodonośnych, w których woda znajduje się pod ciśnieniem hydrostatycznym.
Wypływająca samoczynnie z takiego odwiertu woda może być pod ciśnieniem dochodzącym nawet do kilkudziesięciu atmosfer. Niestety wody artezyjskie występują w Polsce głownie w Niecce Mazowieckiej i Łódzkiej.

Studnia abisyńska – tzw. abisynka – budowa takiej studni polega wkręcaniu lub wbijaniu do ziemi rury zakończonej stożkowatym ostrzem. Wodę z takiej studni możemy czerpać z głębokości 5-7m.
Wydobywanie wody odbywa się za pomocą ręcznej pompy. Studnie takie budowane są stosunkowo niewielkim kosztem na terenach o wysokim poziomie wód podziemnych.

Studnia kopana – (szybowa, kręgowa) zwykle zbudowana z kręgów betonowych które służą do zabezpieczania ścian przed osypywaniem. Studnie szybowe można kopać ręcznie lub mechanicznie za pomocą np.mini koparki. Ponieważ woda wydobyta z takiej studni zalega na nisko położonych warstwach wodonośnych takie studnie nie są zbytnio głębokie i zwykle mają głębokość do 4m.

woda ze studni głębinowejWiercone studnie głębinowe powstają zwykle w wyniku mechanicznego wiercenia (za pomocą specjalistycznych urządzeń wiertniczych) w ziemi otworu do wydobycia wody znajdującej się na głębokości poniżej 20m.

Wykorzystanie studni głębinowej to sprawdzona alternatywa dostarczania wody pitnej dla wodociągów. Dzięki wierceniom na duże głębokości docieramy do warstw wodonośnych które są bardziej odporne na skażenia środowiska zewnętrznego a tak uzyskana woda ma bardzo dobre walory smakowe i zapachowe.

Studnie głębinowe wiercone z zastosowaniem do ujęcia wody pitnej powinny wykonane zostać z rurą osłonową. W wywierconym otworze zapuszcza się rurę osłonową aż do litej skały co gwarantuje odcięcie wszystkich zanieczyszczeń np. nieszczelność szamba oraz wyklucza mieszanie sie wody gruntowej z głębinową.

Po osiągnięciu warstwy wodonośnej zapuszczamy rury studzienne  niebieskie atestowane do wody pitnej odporne na zgniot ze strefą filtracyjną.

Osadzone rury studzienne obsypujemy żwirkiem krzemiennym który ma zadanie utworzyć warstwę filtracyjna oraz ustabilizować kolumnę studzienną a także pozwala wykonać korek betonowy lub compactonit nad warstwą wodonośną.

Po oczyszczeniu studni opuszczamy pompę głębinową. Zakończeniem studni jest jej górna obudowa z kręgów betonowych lub ze sztucznego tworzywa.

Wykorzystujemy pompy głębinowe takich firm jak:
IBO ( produkt polski) pompą o rożnych średnicach z podstawową funkcją pompowania zwłaszcza w zapiaszczonych studniach
Grundfos produkt Dania bardzo dobre pompy 3 calowe ze wszystkimi zabezpieczeniami i duża żywotnością

Ile kosztuje studnia głębinowa ? To zależy przede wszystkim od warunków gruntowo-wodnych na działce. Dlatego dobrą informacją jest ta, iż jeżeli w okolicy nie ma problemów z wodą, to znaczy warstwa wodonośna zalega płytko. Przy tym można z niej czerpać wodę dobrej jakości, wtedy budowa własnego ujęcia nie będzie droga.

Wiercenie studniStudnie głębinowe – od czego zależą główne koszty?

Jeśli okaże się, że warstwa wodonośna jest położona kilkadziesiąt metrów pod ziemią, wtedy czekają nas większe wydatki. Należy wiedzieć, iż kwota, którą trzeba będzie zapłacić specjalistycznej firmie, zależeć będzie od profilu geologicznego, ukształtowania terenu na działce i dostępności miejsca wiercenia dla wozu wiertniczego, warunków dojazdu do działki oraz odległości od siedziby firmy. Na cenę wpływać będzie również rodzaj użytych materiałów.

Materiały do budowy studni głębinowej też kosztują

Przed dokonaniem zlecenia powinniśmy upewnić się, czy w cenę wliczono uzbrojenie odwiertu, filtry i rury (oraz czy mają odpowiednie atesty dla wody pitnej) oraz materiały izolacyjne zapobiegające mieszaniu się wód z różnych warstw wodonośnych. Byłoby dobrze, gdyby wykonawca dokonał pompowania oczyszczającego oraz pomiarowego z określeniem wydajności i doborem pompy. Wykonawca powinien również zapewnić zabezpieczenie studni do momentu montażu przyłącza oraz zamknięcie studziennej rury osłonowej.

Wiercenie studni w ciemno nie jest opłacalne

Warto wiedzieć, że przeważnie cena za odwiert w miejscu wskazanym przez inwestora na podstawie wytycznych hydrogeologa czy różdżkarza jest niższa, niż w przypadku znalezienia go przez firmę, która ma wybudować studnię. Należy jednak liczyć się z tym, że jeżeli woda nie zostanie znaleziona we wskazanym przez inwestora miejscu, trzeba będzie zapłacić średnio 70 zł/m bezużytecznego odwiertu. Dlatego najlepiej zlecić odwiert wraz z określeniem warunków hydrogeologicznych jednej firmie. Ceny w rożnych częściach Polski wahają się od 200 do nawet 400 zł/m odwiertu i jest to uzależnione od zastosowanej metody.

Znajdziesz tutaj informacje na temat pomp ciepła. Dowiesz się jak zbudowana jest pompa ciepła, jakie są jej rodzaj i gdzie można takie pompy zastosować.

Pompy ciepłaDzięki pompom ciepła możesz czerpać energię cieplną z jej naturalnych źródeł (ziemi, wody, powietrza) i wykorzystywać ją na swoje potrzeby np. do centralnego ogrzewania czy ogrzania wody użytkowej.

System grzewczy wykorzystujący pompę ciepła polega na transportowaniu ciepła o niższej temperaturze do miejsca o wyższej temperaturze. Taki sposób pozyskiwania energii cieplnej jest doskonałą i ekologiczną alternatywą dla paliw kopalnianych.

Wykonujemy odwierty przystosowane do montowania pompy ciepła które są teraz powszechnie wykorzystywane do ogrzewania budynków. W epoce kiedy coraz powszechniejsza staje się moda na ekologię coraz więcej ludzi decyduje się na ich zamontowanie.

Nie wydzielają one zanieczyszczeń do atmosfery i są niezwykle ekologicznym źródłem ogrzewania budynku.

Pompa ciepła uzyskuje największą skuteczność energetyczną w połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym (ogrzewanie podłogowe)!

Moc pompy ciepła dobiera się w oparciu o projektowe obciążenie cieplne budynku.

Przy projektowaniu systemów grzewczych z pompą ciepła mamy do wyboru kilka rozwiązań:
A) system monowalentny – pompa jest jedynym urządzeniem grzewczym
B) system biowalentny alternatywny – pracują dwa urządzenia po osiągnięciu określonej temperatury zewnętrznej pompa wyłącza się i włącza się  drugie urządzenie np. kocioł gazowy lub olejowy
C) system biowalentny równoległy – w systemie pracują dwa urządzenia: po osiągnięciu temperatury włącza się drugie urządzenie i od tej pory oby dwa urządzenia pracują równocześnie.

Pompa ciepła jest jednym z najefektywniejszych rozwiązań grzewczych , mających zastosowanie w budownictwie jedno , wielorodzinnym oraz przemysłowym . Pompa ciepła wykorzystuje skumulowana w gruncie energię słoneczna dla potrzeb ogrzewania i chłodzenia.

Pompy ciepła znajdują zastosowanie w:

– gospodarstwach domowych ( ogrzewanie domów oraz ciepłej wody użytkowej, chłodziarki, zamrażarki)
– hotelarstwie
– ogrzewaniu basenów
– budynkach użyteczności publiczne: szkoły, urzędy, biura
– przetwórstwie spożywczym (chłodnie, zamrażalnie, fabryki lodu)
– klimatyzacja pomieszczeń
– chłodnictwie
– ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza).
– podgrzewaniu wody użytkowej

Budowa pompy ciepła

Rodzaje pomp ciepła

Cennik studni głębinowychOferujemy Państwu kompleksowe usługi: wiercenie studni głębinowych + przyłącze + gwarancja na wodę + 2 letnia gwarancja na studnie.

CENA STUDNI GŁĘBINOWYCH
już od 200 zł

cena zawiera 1 metr bieżącego odwiertu z materiałem
+ 2 lata gwarancji na studnię
+ rura skręcana z atestami do wody pitnej 110mm oraz 125mm

Cena może ulec zmianie ze względu na profil geologiczny, charakterystykę topograficzną terenu inwestycji lub ewentualne trudności z dojazdem naszych specjalistycznych maszyn.

Cennik studni głębinowych uwzględnia następujące elementy:

– analiza miejsca odwiertu przez specjalistę z naszej firmy
– koszty dojazdu specjalistycznego sprzętu
– pomoc w doborze pompy głębinowej
– materiały izolujące
– odwiert studzienny wraz z uzbrojeniem
– rury i filtry studzienne – sprawdź stosowaną przez nas technologię wiercenia studni głębinowych
– pompowanie oczyszczające
– pomiar i określenie wydajności studni
– obsypka żwirowa

Pierwszym etapem jest wiercenie studni, następnie jej uzbrojenie w kolumnę studzienną , obsypanie żwirem , pompowanie oczyszczające i pomiarowe, uszczelnienie korek betonowy lub compacton oraz dezynfekcja co trwa 2-3 dni.

Stosujemy wyłącznie atestowane materiały do budowy studni:

– rury studzienne skręcane
– żwirek krzemienny płukany
– rura osłonowa stalowa

Rury studzienne z atestami higienicznymi i wytrzymałościowymi gwarantujące fachowość wykonanej usługi  oraz bezpieczeństwa inwestora. Rura osłonowa stalowa stabilizuje otwór studzienny oraz odcina wody gruntowe od głębinowych. Żwirek  stabilizuje kolumnę studzienną tworzy strefę filtracyjną pomiędzy średnicą otworu a filtrami studziennymi.

Uszczelnianie czyli wykonanie korka betonowego lub compaktonitowego na obsypce żwirowej gwarantuje odcięcie wód głębinowych od gruntowych i innych zanieczyszczeń oraz zabezpiecza przed gniciem rur stalowych.

Dezynfekcja ma zagwarantować wyeliminowanie bakterii chorobotwórczych. Pompowanie oczyszczające  ma za zadanie oczyścić studnie z resztek urobku środków dezynfekcji aż do otrzymania czystej i zdrowej wody.