Jedną z podstawowych cech którymi charakteryzują się wszystkie współczesne budynki jest stały dostęp do wody. Żyjemy bowiem w czasach kiedy trudno byłoby nam sobie wyobrazić możliwość komfortowego egzystowania bez tego rodzaju zasobu. Niestety pomimo naszych szczerych chęci czasami możemy spotkać się z takim problemem, że wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej nie będzie możliwe.

Czasem jedynym sposobem, który może okazać się dla nas pomocny mogą być studnie głębinowe Szczyrk to na przykład miejscowość, w której często ze względu na uwarunkowania gruntowe takie sytuacje się zdarzają. Oczywiście przytaczany w powyższym przykładzie Szczyrk nie jest odosobniony w tych statystykach jeśli chodzi o studnie głębinowe Wisła chociażby tak doskonale znana wszystkim Polakom także należy do tej grupy. Gdy poruszamy jednak temat studni głębinowych to trzeba zdać sobie sprawę z tego, że istnieją różne jej rodzaje.

Rodzaje studni głębinowych

– studnie kręgowe
– studnie abisyńskie
i właśnie studnie głębinowe

O charakterystyce poszczególnych z nich pisać tu nie będziemy, gdyż szczegółowe uwarunkowania techniczne znaleźć można w fachowych informatorach. Opisując jednak ten temat warto poruszyć jeszcze kwestie prawne.

Odwierty studni a prawo

Otóż wiercenie studni głębinowej podlega szczegółowym przepisom prawnym. Zastosowanie ma tu więc zarówno prawo budowlane jak i prawo wodne oraz geologiczne i górnicze. Każdorazowo więc przed przystąpieniem do realizacji takiej inwestycji należy zapoznać się z obowiązującymi regulacjami i bezwzględnie się do nich stosować by uniknąć przykrych konsekwencji. Ważnym krokiem będzie chociażby uzyskanie stosownego pozwolenia na kopanie czy też wiercenie studni. Aby uzyskać takowe należy wypełnić wniosek oraz dołączyć do niego niezbędne dokumenty takie jak: dokumentacja geologiczna, rysunki określające lokalizację studni oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania daną nieruchomością w celach budowlanych.