Znajdziesz tutaj informacje na temat pomp ciepła. Dowiesz się jak zbudowana jest pompa ciepła, jakie są jej rodzaj i gdzie można takie pompy zastosować.

Dzięki pompom ciepła możesz czerpać energię cieplną z jej naturalnych źródeł (ziemi, wody, powietrza) i wykorzystywać ją na swoje potrzeby np. do centralnego ogrzewania czy ogrzania wody użytkowej.

System grzewczy wykorzystujący pompę ciepła polega na transportowaniu ciepła o niższej temperaturze do miejsca o wyższej temperaturze. Taki sposób pozyskiwania energii cieplnej jest doskonałą i ekologiczną alternatywą dla paliw kopalnianych.

Wykonujemy odwierty przystosowane do montowania pompy ciepła które są teraz powszechnie wykorzystywane do ogrzewania budynków. W epoce kiedy coraz powszechniejsza staje się moda na ekologię coraz więcej ludzi decyduje się na ich zamontowanie.

Nie wydzielają one zanieczyszczeń do atmosfery i są niezwykle ekologicznym źródłem ogrzewania budynku.

Pompa ciepła uzyskuje największą skuteczność energetyczną w połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym (ogrzewanie podłogowe)!

Moc pompy ciepła dobiera się w oparciu o projektowe obciążenie cieplne budynku.

Przy projektowaniu systemów grzewczych z pompą ciepła mamy do wyboru kilka rozwiązań:
A) system monowalentny – pompa jest jedynym urządzeniem grzewczym
B) system biowalentny alternatywny – pracują dwa urządzenia po osiągnięciu określonej temperatury zewnętrznej pompa wyłącza się i włącza się  drugie urządzenie np. kocioł gazowy lub olejowy
C) system biowalentny równoległy – w systemie pracują dwa urządzenia: po osiągnięciu temperatury włącza się drugie urządzenie i od tej pory oby dwa urządzenia pracują równocześnie.

Pompa ciepła jest jednym z najefektywniejszych rozwiązań grzewczych , mających zastosowanie w budownictwie jedno , wielorodzinnym oraz przemysłowym . Pompa ciepła wykorzystuje skumulowana w gruncie energię słoneczna dla potrzeb ogrzewania i chłodzenia.

Pompy ciepła znajdują zastosowanie w:

– gospodarstwach domowych ( ogrzewanie domów oraz ciepłej wody użytkowej, chłodziarki, zamrażarki)
– hotelarstwie
– ogrzewaniu basenów
– budynkach użyteczności publiczne: szkoły, urzędy, biura
– przetwórstwie spożywczym (chłodnie, zamrażalnie, fabryki lodu)
– klimatyzacja pomieszczeń
– chłodnictwie
– ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza).
– podgrzewaniu wody użytkowej

Budowa pompy ciepła

Rodzaje pomp ciepła