Rodzaje pomp ciepła

– Powietrzne (ASHP)
– Gruntowe (GSHP)
– Powietrze wylotowe (EAHP)
– Wodne pompy ciepła (WSHP)