Dofinansowaniem pomp ciepła zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Jego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń – udzielenie dofinansowania dla osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej w miejscu inwestycji i będącej właścicielem lub użytkownikiem.