Niezbędne dokumenty

Dofinansowanie pomp ciepła:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń – udzielenie dofinansowania osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej w miejscu inwestycji i będące właścicielami lub użytkownikami.